پیامهای شهروندی شماره 2

استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است. * وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است. * تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است. * احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است. * استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه […]

پیام های آموزش شهروندی

شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند شهر سالم و زيبا٬ حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است در حفظ و نگهداري شهر خود كوشا باشيم شهروندان سبز = تعامل سبز شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد آينده از آن كساني است كه به زيبا بودن […]